Kapat
EKPSS Konuları ve Soru Dağılım Tablosu 2021 (ÖSYM-YÖK) EKPSS Konuları ve Soru Dağılım Tablosu 2021 (ÖSYM-YÖK) 2021 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan EKPSS konuları sınavının konu başlıkları ve soru dağılımı sizler için yazımızda yer verdik. Öğretmen Tercihim
Öğretmen Tercihim / Blog / EKPSS Konuları ve Soru Dağılım Tablosu 2021 (ÖSYM-YÖK)

EKPSS Konuları ve Soru Dağılım Tablosu 2021 (ÖSYM-YÖK)

EKPSS Konuları ve Soru Dağılım Tablosu 2021 (ÖSYM-YÖK)

2021 EKPSS konuları ve soru dağılımı sizler için bir blogda topladık. 2021 yılında EKPSS sınavının tarihinin açıklanması ile birlikte konu başlıkları ve soru dağılımı çalışmalarına başlanıldı.

EKPSS Sınavına Kimler Girebilir?

EKPSS’ye; ortaokul öğretimlerinden, yüksek okul öğretimlerinden, ön lisans ya da lisans programlarından mezun olmuş veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurma olasılıkları bulunmaktadır. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar, mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurması gerekmektedir.

EKPSS Konuları

EKPSS Sınavı Ne Zaman?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

EKPSS Konuları Soru Dağılımı

 Ekpss Genel Yetenek Soru   Dağılımı

Soru Dağılımı
 Matematik Konuları 15 SORU
 Türkçe Konuları 15 SORU
 TOPLAM 30 SORU

 Ekpss Genel Kültür Soru   Dağılımı

Soru Dağılımı
 Tarih Konuları 12 SORU
 Coğrafya Konuları 6 SORU
 Anayasa Konuları 6 SORU
 Güncel Konular 6 SORU
 TOPLAM 30 SORU

 

2021 EKPSS Konuları

EKPSS Konuları

EKPSS Türkçe

 • Okuduğunu anlama
 • Cümlede anlam ve çeşitleri
 • Anlatım biçimleri
 • Sıfatlar,zamirler,zarflar,bağlaçlar,edatlar
 • Fiiller
 • Cümlenin ögeleri
 • Anlatım bozukluğu
 • Noktalama işaretleri
 • Düşünce geliştirme yolları
 • Paragraf bilgisi
 • Sözcüğün yapısı
 • İsim ve sıfat tamlamaları

EKPSS Matematik

 • Kümeler
 • Sayılar(rasyonel,ondalıklı,reel..)
 • Üslü ve köklü ifadeler
 • Hacim
 • Fonksiyonlar
 • Mutlak değer
 • Problemler
 • Açılar
 • Alanlar ve çevre

EKPSS Konuları

EKPSS Tarih

 • Tarihteki ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat
 • İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat
 • Anadolu’da kurulan Türk devletleri, yerleşik hayat ve yönetim şekilleri
 • Selçuklularda devlet yönetimi
 • Anadolu'da kurulan beylikler ve önemleri
 • Kuruluş dönemi önemli gelişmeler
 • Yükseliş dönemi önemli gelişmeler
 • Duraklama ve dağılma dönemi önemli olaylar ve hareketler
 • Milliyetçilik, Osmancılık,Turancılık ve İslamcılık hareketleri
 • Meşrutiyet dönemi ve Atatürk
 • Osmanlının 1. dünya savaşına girme sebepleri
 • 1.TBMM'nin açılması ve gelişmeler
 • 2.TBMM ve cumhuriyetin ilanı
 • Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşen gelişmeler
 • Saltanat ve halifeliğin kaldırılması
 • İnkılaplar
 • 1924 Anayasasında yapılan değişiklikler
 • Cumhuriyet sonrası yapılan tüm değişiklikler
 • Atatürk ün son zamanları gelişmeler (tarımda sanayide eğitimde sağlıkta askeri alanda medeni kanun)
 • Dünya savaşı sebep ve sonuçları,anlaşmalar,Osmanlı açısından önemi
 • Atatürk’ün okuduğu okullar
 • Genelge ve kongreler dönemi önemleri
 • Kuvay-i milliye
 • Çanakkale,İnönü, Trablusgarp ve büyük taarruz savaşlarının önemleri
 • Mondros, Lozan ve Sevr anlaşmaları önemleri
 • İtilaf devletleri ile yapılan anlaşmalar
 • İtilaf ve ittifak devletleri

EKPSS Coğrafya

 • Göllerimiz
 • Irmaklarımız
 • Dağlarımız
 • Barajlarımız
 • Kıyılarımız ve turizm
 • Hayvancılık
 • Madenlerimiz
 • İklim
 • Rüzgarlar ve yağmur çeiitleri
 • Erozyon ve heyelan
 • Matematik ve coğrafi konum
 • Ada,yarımada,koy,körfezler
 • Ovalar,platolar ve vadiler
 • Bitki örtüsü
 • Nüfus dağılımı
 • Tarım
 • Toprak çeşitleri ve görüldüğü yerler

EKPSS Vatandaşlık

 • Anayasalarımız
 • Son anayasamız(1982 anayasa şu anda kullandığımız anayasa)
 • 2010 referandumu
 • Uluslararası kuruluşlar
 • Vatandaşın ödev ve sorumlulukları
 • Haklar ve ödevler
 • Merkezi ve yerel yönetimler
 • Meclis başkanı görev ve yetkileri
 • Başbakan görev ve yetkileri
 • Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri
 • Milletvekilliği görev ve yetkileri
 • Bakanlar ve bakanlar kurulu görev yetkileri

Hemen https://www.ogretmentercihim.com/ sitesini ziyaret et. Alanında uzman eğitimcilerden özel ders al. E-KPSS' ye kolayca hazırlan.

Yazıyı Paylaş
Yorumlar
EKPSS Eğitmenleri
İlan Detayları