dgs-konulari

DGS konuları ÖSYM tarafından hazırlanan bir sınav türüdür. DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 2 yıllık üniversite bitiren öğrencilerin girmiş olduğu bir sınavdır.

2020 DGS konuları ile bu yıl girilecek olan 2021 DGS konuları birbirine benzerdir. Sadece alt başlıklarda bazı konu değişikliği yapılmıştır. DGS sınavı ALES sınavı ile benzerdir.

2021 DGS Konuları

2021 DGS konuları 2 bölümden oluşmaktadır. DGS Sayısal konuları, DGS Sözel konuları olarak belirlenmiştir. Sözel bölümde DGS Türkçe konuları bulunmaktadır. DGS Türkçe 60 adet sorudan oluşmaktadır. Sayısal bölümü ise DGS Matematik konuları ve Geometri olmak üzere 2 konu başlığından 60 adet soru bulunur.

DGS Türkçe Konuları

DGS Türkçe toplam 60 sorudan oluşmaktadır. 5 ana başlık altında, 67 alt başlık bulunmaktadır. Konu başlıklarının altında sizlere 2017 – 2018 yılında hangi konulardan kaçar adet sorulmuş olduğuna dair tablo verilmiştir.

Sözcükte Anlam

 • Sözcüğün Anlamı
 • Gerçek Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terim Anlam
 • Soyut – Somut Anlam
 • Nitel – Nicel Anlam
 • Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
 • Sözcüklerde Anlam İlişkileri
 • Eş anlamlı Sözcükler
 • Yakın Anlamlı Sözcükler
 • Karşıt Anlamlı Sözcükler
 • Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Genel – Özel İlişkili Sözcükler
 • Söz Sanatları
 • Benzetme (Teşbih)
 • Eğretileme (İstiare)
 • Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
 • Değinmece (Kinaye)
 • Dokundurma (Tariz)
 • Mübalağa (Abartma)
 • Dolaylama
 • Güzel Adlandırma
 • Somutlama
 • Söz Öbekleri
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • İkilemeler
 • Pekiştirmeler
 • Sözün Cümleye Kattığı Anlam

Cümlede Anlam

 • Cümlenin Yorumu
 • Cümle Vurgusu
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Cümlenin İletisi
 • Cümle Analizi
 • Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
 • Kesin Yargı
 • Cümlenin Yapısı
 • Eksiltili Cümleler
 • Cümle Tamamlama
 • Cümle Oluşturma
 • Cümlenin Anlamı
 • Anlamlarına Göre Cümleler
 • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Anlatım Biçimleri

 • Öyküleyici Anlatım
 • Betimleyici Anlatım
 • Açıklayıcı Anlatım
 • Tartışmacı Anlatı
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Benzetme
 • Tanımlama
 • Karşılaştırma
 • Örneklendirme
 • Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
 • Sayısal Verilerden Yararlanma

Paragraf

 • Paragrafın İçeriği
 • Paragrafta Konu
 • Paragrafta Başlık
 • Paragrafta Ana Düşünce
 • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
 • Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
 • Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
 • Paragrafın Yapısı
 • Paragrafın Bölümleri

Sözel Mantık

 • Çıkarım Soruları
 • Sıralama Soruları
 • Yer-Konum Bildiren Sorular
 • Yer-Yön Bildiren Sorular
 • Özne-Nesne İlişkili Sorular
 • Tablo Yorumlama Soruları
KONULAR 2017 2018
Sözcükte Anlam 2 5
Cümlede Anlam 26 22
Paragrafta Anlam 23 25
Sözel Mantık 9 8
TOPLAM 60 60

DGS Matematik Konuları

DGS Matematik toplamda 60 adet sorudan oluşur. 60 adet sorunun içinde DGS Geometri konuları da bulunmaktadır. 21 ana başlıktan sorumlu tutulmaktasınız. Problemler konu başlığının altında 9 alt başlık bulunmaktadır. Konu başlıklarının altında ise 2017 – 2018 yılında DGS Matematik konularından kaçar adet soru sorulduğuna dair tablo verilmiştir.

 • Temel Kavramlar (Sayılar)
 • Sayı Basamakları
 • Bölme-Bölünebilme
 • OBEB-OKEK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran-Orantı
 • Problemler
  • Sayı Problemleri
  • Kesir Problemleri
  • İşçi-Havuz Problemleri
  • Yaş Problemleri
  • Yüzde Problemleri
  • Kar-Zarar Problemleri
  • Hız Problemleri
  • Faiz Problemleri
  • Karışım Problemleri
 • Kümeler
 • Fonksiyon
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Tablo – Grafik Yorumlama
 • Sayısal Yetenek
KONULAR 2017 2018
Temel Kavramlar 1 2
Ardışık Sayılar 1 2
Sayı Basamakları 1 2
Bölme ve Bölünebilme 2
Asal Sayılar 1 2
OBEB-OKEK
Faktöriyel 1
Basit Eşitsizlikler 2 1
Mutlak Değer 1 1
Rasyonel Sayılar 2 3
Üslü Sayılar 2 2
Köklü Sayılar 1 2
Oran-Orantı 2 2
Çarpanlara Ayırma 1 1
Denklem Çözme 1 2
Sayı ve Kesir
Problemleri
8 4
Yaş Problemleri 1 1
Hareket & Hız
Problemleri
1 1
Karışım Problemleri 1
Faiz Problemleri
İşçi-Havuz Problemleri 1
Yüzde & Kar – Zarar
Problemleri
1 2
Saat-Gün Problemleri 2
Kümeler 1 2
Fonsiyonlar 2 1
Sayı Dizileri 1 1
Permütasyon 1
Kombinasyon 1
Olasılık 1 1
İşlem 1 3
Modüler aritmetik 1
Grafik ve tablolar 4
Sayısal Yetenek 13 8
TOPLAM 53 53
Matematik Özel Ders

DGS Geometri Konuları

DGS Geometri alanında 5 ana başlık altında sorular sorulmaktadır. Geometri konularının 2017-2018 yılına ait soru sayıları -konu başlıkları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Açılar – Üçgenler

 • Geometrik Kavramlar
 • Açılar
 • Üçgenler
 • Üçgen Çeşitleri
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Pisagor Teoremi
 • Öklid Bağıntıları
 • Üçgende Açıortay Teoremleri
 • Üçgende Kenarortay Teoremleri
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik

Çokgenler – Dörtgenler

 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Paralelkenar
 • Dikdörtgen
 • Kare
 • Yamuk
 • Deltoid

Çember – Daire

 • Çemberde Açı
 • Çemberde Uzunluk
 • Dairede Alan
 • Çemberde Benzerlik

Analitik Geometri

 • Noktanın Analitik İncelenmesi
 • Analitik Düzlem
 • Doğrunun Denklemleri

Katı Cisimler

 • Prizma
 • Dikdörtgenler Prizması
 • Küp
 • Silindir
 • Dönel Silindir
 • Piramit
 • Düzgün Piramit
 • Kesik Piramit
 • Küre
KONULAR 2017 2018
Açılar
Üçgenler 1
Dörtgenler 2 1
Çokgenler 1 1
Çember ve Daire 1 1
Katı Cisim 1 1
Analitik Geometri 2 2
TOPLAM 7 7

DGS Konuları ve Soru Dağılımı Yeni Müfredat 2021 (ÖSYM) DGS Konuları ve Soru Dağılımı Yeni Müfredat 2021 (ÖSYM)

DGS konuları ÖSYM tarafından hazırlanan bir sınav türüdür. DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 2 yıllık üniversite bitiren öğrencilerin girmiş olduğu bir sınavdır.

2020 DGS konuları ile bu yıl girilecek olan 2021 DGS konuları birbirine benzerdir. Sadece alt başlıklarda bazı konu değişikliği yapılmıştır. DGS sınavı ALES sınavı ile benzerdir.

2021 Öğretmen Tercihim