Kapat
KPSS Konuları ve Soru Dağılım Tablosu KPSS Konuları ve Soru Dağılım Tablosu KPSS sınavı için konu başlıklarının ve KPSS konuları soru dağılımı için detaylı şekilde ele alınmıştır. KPSS konuları tablo halinde bulunur. Öğretmen Tercihim
Öğretmen Tercihim / Blog / KPSS Konuları ve Soru Dağılım Tablosu

KPSS Konuları ve Soru Dağılım Tablosu

KPSS Konuları ve Soru Dağılım Tablosu

KPSS konuları nelerdir? Sizlere bu yazımızda 2021 yılında yapılacak olan KPSS'de çıkacak konular hakkında bilgi vereceğiz.

2021 yılında yapılacak olan KPSS Lisans sınavı tarihi henüz belirlenmedi. Ancak 2020 KPSS gibi 2021 KPSS Lisans sınavının da eylül ayında yapılacağı tahmin edilmektedir.

İçerik Başlıkları:

 • 2021 KPSS Soru Dağılımı
  • KPSS Genel Yetenek Bölümü
   • KPSS Türkçe Konuları
   • KPSS Matematik Konuları
  • KPSS Genel Kültür Bölümü
   • KPSS Tarih Konuları
   • KPSS Coğrafya Konuları
   • KPSS Vatandaşlık Konuları
   • KPSS Güncel Bilgiler
 • KPSS' ye Verimli Çalışmak İçin 9 İpucu

kpss konuları

2021 KPSS Soru Dağılımı

KPSS sınavında 60 genel yetenek sorusu, 60 genel kültür sorusu sorulacaktır. Toplam 120 soru için adaylara 130 dakika süre verilecektir. KPSS konu dağılımı aşağıda detaylı şekilde anlatılacaktır.

KPSS Genel Yetenek Bölümü

KPSS Genel Yetenek Bölümünde sorulan 60 sorunun 30 tanesi KPSS Türkçe konularından, 30 tanesi KPSS Matematik konularından oluşmaktadır.

KPSS Türkçe Konuları

KPSS Türkçe konuları aşağıda detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Yazım Kuralları
 • Sözel Mantık
 • Noktalama İşaretleri
 • Cümle Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Yapı Bilgisi
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sözcükte Anlam 3 1 2 2 2 2 1
Cümlede Anlam 3 4 3 2 2 2 2
Paragrafta Anlam 13 14 15 14 14 14 17
Ses Bilgisi 1 1 1 1
Yapı Bilgisi 1 1 1 2 1
Sözcük Türleri 4 4 1 2 1 2 2
Cümle Bilgisi 2 2 1 2 2 1
Yazım Kuralları 1 1 1 2 1 1 1
Noktalama İşaretleri 1 1 1 1 1
Anlatım Bozuklukları 3 2 1 1 1
Sözel Mantık 3 4 4 4 4
TOPLAM 30 29 26 26 26 26 26

2021 KPSS lisans sınavında Türkçe'den sorulacak 30 soru için yukarıdaki konulardan adaylar sorumludur.

KPSS Matematik Konuları

KPSS Matematik konuları aşağıda detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.

 • Temel Kavramlar
 • Problemler
 • Sayılar
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Bölme-Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • OBEB-OKEK
 • Eşitsizlikler
 • Oran – Orantı
 • Rasyonel Sayılar
 • Sayısal Mantık
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Kümeler
 • Fonksiyon İşlem
 • Permütasyon – Kombinasyon
 • Olasılık
 • Tablo ve Grafikler
 • Modüler Aritmetik
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Temel Kavramlar
Sayılar 1 2 2 3 3 3 3
Bölme-Bölünebilme Kuralları 1 1
Asal Çarpanlara Ayırma EBOB-EKOK 1 1
Birinci Dereceden Denklemler
Rasyonel Sayılar 2 1 2 2 2 1
Eşitsizlik 2 2 2 2 2 2 1
Mutlak Değer 1 1 1 1 1 1 1
Üslü Sayılar 1 2 1 2 2 1 1
Köklü Sayılar 1 2 1 2 2 1 1
Çarpanlara Ayırma 1 1 1 1 2 4
Oran – Orantı 2 1 2 2 1 1
Problemler 8 9 6 6 4 5 5
Kümeler 1 1 1 1
Fonskiyon İşlem Modüler Aritmetik 1 1 1 2 3 2 2
Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık 1 1 1 1 1 1 2
Tablo ve Grafikler 4 3 4 3 2 2 1
Sayısal Mantık 5 2 4 2 5
TOPLAM 28 28 28 28 28 26 28

KPSS Matematik hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için;

https://www.ogretmentercihim.com/blog/kpss-matematik

KPSS Genel Kültür Bölümü

KPSS'nin diğer bölümü olan Genel Kültür bölümünde sorulan 60 sorudan, 27 tane Tarih sorusu, 18 Coğrafya sorusu, 9 Vatandaşlık sorusu ve 6 tane Güncel Bilgiler sorusundan oluşmaktadır.

KPSS Tarih Konuları

KPSS Tarih Konuları aşağıda detaylı olarak paylaşılacaktır.

 • Türk-İslam Tarihi
 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 2 1 1 1 1 1 1
Türk-İslam Tarihi 2 2 2 2 2 2 2
Osmanlı Tarihi 2 3 3 4 5 4 5
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri 3 3 5 6 4 5 3
Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri
XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti 3 2 2 2 1 2 1
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 1 2 4 2 3 3 4
Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi 5 2 1 2 2 2 3
Cumhuriyet Dönemi 11 9 5 3 5 4 3
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2 6 1 1 1 2
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 3 5 3 3 3
TOPLAM 31 30 27 27 27 27 27

2021 KPSS Tarih sınavında sorulacak 27 soru için, adaylar yukarıda bulunan konulardan sorumludur.

KPSS Coğrafya Konuları

KPSS Coğrafya Konuları aşağıda detaylı olarak paylaşılacaktır.

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
 • Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Türkiye’nin Coğrafi Konumu 1 1 1 2 2
Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri 2 1 4 5 4 5 3
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü 1 1 1 1 2 1
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 3 4 3 3 3 3 3
Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık 3 3 2 2 2 1 1
Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi 2 3 3 2 3 3 4
Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret 2 3 3 3 3 3 3
Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası 5 2 1 1 1
TOPLAM 18 18 16 18 18 18 18

2021 KPSS Coğrafya sınavında sorulacak 18 soru için, adaylar yukarıda bulunan konulardan sorumludur.

KPSS Vatandaşlık Konuları

KPSS Vatandaşlık Konu Dağılımı aşağıda detaylı olarak paylaşılacaktır.

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
 • Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
 • 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hukukun Temel Kavramları 3 3 3 2 2 2 1
Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri 1 1 1
Temel Hak ve Hürriyetler 1 1 2
Yasama 1 1 2 1 1 1 2
Yürütme 1 3 2 3
Yargı 2 2 1
İdare Hukuku 2 3 3 3 2 1
TOPLAM 6 9 9 9 9 9 9

2021 KPSS Vatandaşlık sınavında sorulacak 9 soru için, adaylar yukarıda bulunan konulardan sorumludur.

KPSS Güncel Bilgiler

KPSS'de sorulacak olan 6 adet güncel bilgiler sorusu son zamanlarda gündemde olan olaylardan sorulmaktadır.

2021 KPSS'ye nasıl hazırlanacağınızı öğrenmek için;

https://youtu.be/06j1j_2N7XY

KPSS' ye Verimli Çalışmak İçin 9 İpucu

KPSS baskısı insanlar üzerinde oldukça fazladır. Adayların meslek hayatını şekillendirecek olan KPSS' ye hazırlanırken verimli çalışmaları gerekmektedir. Düzenli ve verimli çalışma ile adaylar hedefledikleri kolayca alabilirler. KPSS 'de hedeflediğiniz puanı almak için yapmanız gerekenleri sizler için listeledik.

1. Düzenli Tekrar Yapın

Çalıştığınız konuları unutmamanız için düzenli tekrar yapmanız gerekmektedir. Düzenli tekrar ile öğrendiğiniz bilgileri pekiştirebilirsiniz. Belirli periyotlarda yapılan konu tekrarları unutmamanıza vesile olacaktır.

kpss sınavı

2. Not Tutun

Özellikle sözel derslerde kısa özetler ile not tutmak oldukça önemlidir. Gerekli gördüğünüz bilgileri yazarak çalışmanız hafızanızda yer etmesini sağlar. Ayrıca aldığınız notları düzenli tekrar ile pekiştirmeniz gerekmektedir. Bu durumda yaptığınız konu tekrarı ile bilgileri kolayca pekiştirebilirsiniz.

kpss konuları

3. Planlı ve Programlı Çalışın

Kendinize özel bir ders çalışma programı hazırlayın. Dilerseniz bunu öğretmenleriniz yardımıyla yapın. Yaptığınız plana ve programa ne kadar uyarsanız, sınavda başarılı olma ihtimaliniz o kadar artacaktır. Ayrıca yaptığınız programlara uymanız size gelecek hayatınızda da oldukça işinize yarayacaktır.

4. Amacınızı Belirleyin

Ders çalışırken bir amacınız ya da bir hayalinizin olması hedefinize ulaşmak için sizi motive edecektir. Bir amaç uğruna çalışmak sizlere zihinsel olarak zorlandığınız noktalarda ayağa kalkmanız için güç verecektir.

5. Motivasyonunuzu Yüksek Tutun

Bir sınava hazırlanırken en önemli şey motivasyonunu oldukça yüksek tutulmalıdır. Özellikle KPSS gibi bir sınava hazırlanırken motivasyonu yüksek tutmak büyük önem arz etmektedir. Ders çalışma isteğinizi oldukça etkileyen motivasyonunuzu artırmak için kendinize inanmanız gerekmektedir.

6. Düzenli KPSS Denemeleri Çözün

kpss sınavı

Düzenli deneme çözerek farklı soru çeşitlerini görebilirsiniz. Farklı soru çeşitleriyle karşılaşmak problem çözme yeteneğinizi oldukça artıracaktır. Ayrıca çözdüğünüz denemeler sayesinde net ve puan durumunuzu detaylı bir şekilde görebilirsiniz. KPSS çıkmış sorular çözerek ÖSYM'nin nasıl sorular sorduğu hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

7. Sadece KPSS' ye Odaklanın

Sınava hazırlanırken önceliğiniz hep KPSS olsun. Kendinizi kötü düşüncelerden arındırmaya çalışın. "Kazanamam, boşuna çalışıyorum" gibi olumsuz düşüncelerden olabildiğince uzak durmak siz değerli adayların yararına olacaktır.

kpss soru dağılımı

8. Ezber Yapmaktan Olabildiğince Kaçın

Sözel dersler dahi olsa ezber yapmanın sizi felakete götürmesi oldukça muhtemeldir. Çalışırken ilk amacınız ezber yapmak değil mantığı kavramak olmalıdır. Önemli gördüğünüz noktaları kendinize has bir metot ile kodlayabilirsiniz. Yaptığınız çalışmalardan sonra soru çözmek konuyu daha iyi kavramanıza ve konunun mantığını anlamanıza yardımcı olacaktır.

9. Düzenli Konu Çalışması Yapmayı İhmal Etmeyin

Sadece soru çözerek bir sınavda başarılı olmak oldukça zordur. İnsan bilmediği bir konu için harekete geçemez. Bir konu ile ilgili bilinmeyenleri, püf noktaları ve taktikleri düzenli konu çalışması yaparak öğrenebilirsiniz. Düzenli ders çalışma ile konuya daha fazla hakim olabilirsiniz. Konuya hakim olmanız demek sınavda karşılaşacağınız olası sorunlara karşı önlem almanız demektir. Ders kitabı cevapları inceleyerek konu tekrarını düzenli bir hale getirebilirsiniz.

kpss başvuru

KPSS Lisans Sınavına Öğretmen Tercihim ile Hazırlan

Sende hemen Öğretmen Tercihim'e kayıt ol. KPSS alanında özel ders veren öğretmenleri bul. Özel ders almaya başla. Güncel KPSS soruları ve KPSS çıkmış soruları çözdürebileceğin öğretmenlerle eksiklerini gider.

Sende hemen KPSS özel ders almak için; https://www.ogretmentercihim.com/online-ozel-ders/kpss sayfasını ziyaret et. Özel ders almaya başla.

Yazıyı Paylaş
Yorumlar
Emine 20-01-2021 10:00:45

2021 KPSS konuları için detaylı bir konu analizi yapıyordum teşekkürler

Cevapla
ÖğretmenTercihim 20-01-2021 13:34:49

KPSS konularına çalışmalarınız da başarılar dileriz

KPSS Eğitmenleri

İlan Detayları