kpss-konulari

KPSS konuları nelerdir? Sizlere bu yazımızda 2021 yılında yapılacak olan KPSS’de çıkacak konular hakkında bilgi vereceğiz.

2021 yılında yapılacak olan KPSS Lisans sınavı tarihi henüz belirlenmedi. Ancak 2020 KPSS gibi 2021 KPSS Lisans sınavının da eylül ayında yapılacağı tahmin edilmektedir.

KPSS Konuları

2021 KPSS Soru Dağılımı

KPSS sınavında 60 genel yetenek sorusu, 60 genel kültür sorusu sorulacaktır. Toplam 120 soru için adaylara 130 dakika süre verilecektir. KPSS konu dağılımı aşağıda detaylı şekilde anlatılacaktır.

KPSS Genel Yetenek Bölümü

KPSS Genel Yetenek Bölümünde sorulan 60 sorunun 30 tanesi KPSS Türkçe konularından, 30 tanesi KPSS Matematik konularından oluşmaktadır.

KPSS Türkçe Konuları

KPSS Türkçe konu dağılımları aşağıda detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Yazım Kuralları
 • Sözel Mantık
 • Noktalama İşaretleri
 • Cümle Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Yapı Bilgisi
 KPSS Türkçe Konuları

2021 KPSS lisans sınavında Türkçe’den sorulacak 30 soru için yukarıdaki konulardan adaylar sorumludur.

KPSS Matematik Konuları

KPSS Matematik konuları aşağıda detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.

 • Temel Kavramlar
 • Problemler
 • Sayılar
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Bölme-Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • OBEB-OKEK
 • Eşitsizlikler
 • Oran – Orantı
 • Rasyonel Sayılar
 • Sayısal Mantık
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Kümeler
 • Fonksiyon İşlem
 • Permütasyon – Kombinasyon
 • Olasılık
 • Tablo ve Grafikler
 • Modüler Aritmetik

KPSS Matematik hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için;

https://www.ogretmentercihim.com/blog/2021-kpss-matematik-konulari

KPSS Genel Kültür Bölümü

KPSS’nin diğer bölümü olan Genel Kültür bölümünde sorulan 60 sorudan, 27 tane Tarih sorusu, 18 Coğrafya sorusu, 9 Vatandaşlık sorusu ve 6 tane Güncel Bilgiler sorusundan oluşmaktadır.

KPSS Tarih Konuları

KPSS Tarih Konuları aşağıda detaylı olarak paylaşılacaktır.

 • Türk-İslam Tarihi
 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

2021 KPSS Tarih sınavında sorulacak 27 soru için, adaylar yukarıda bulunan konulardan sorumludur.

KPSS Coğrafya Konuları

KPSS Coğrafya Konuları aşağıda detaylı olarak paylaşılacaktır.

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
 • Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası
KPSS Coğrafya Konuları

2021 KPSS Coğrafya sınavında sorulacak 18 soru için, adaylar yukarıda bulunan konulardan sorumludur.

KPSS Vatandaşlık Konuları

KPSS Vatandaşlık Konu Dağılımı aşağıda detaylı olarak paylaşılacaktır.

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
 • Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
 • 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku

2021 KPSS Vatandaşlık sınavında sorulacak 9 soru için, adaylar yukarıda bulunan konulardan sorumludur.

KPSS Güncel Bilgiler

KPSS’de sorulacak olan 6 adet güncel bilgiler sorusu son zamanlarda gündemde olan olaylardan sorulmaktadır.

2021 KPSS’ye nasıl hazırlanacağınızı öğrenmek için;

KPSS Lisans Sınavına Öğretmen Tercihim ile Hazırlan

Sende hemen Öğretmen Tercihim’e kayıt ol. KPSS alanında özel ders veren öğretmenleri bul. Özel ders almaya başla. Güncel KPSS soruları ve KPSS çıkmış soruları çözdürebileceğin öğretmenlerle eksiklerini gider.

KPSS özel ders veren öğretmenler için; https://www.ogretmentercihim.com/online-ozel-ders/kpss sayfasını ziyaret et. Özel ders almaya başla.

2021 KPSS Konuları Nelerdir? 2021 KPSS Konuları Nelerdir?

KPSS konuları nelerdir? Sizlere bu yazımızda 2021 yılında yapılacak olan KPSS’de çıkacak konular hakkında bilgi vereceğiz.

2021 yılında yapılacak olan KPSS Lisans sınavı tarihi henüz belirlenmedi. Ancak 2020 KPSS gibi 2021 KPSS Lisans sınavının da eylül ayında yapılacağı tahmin edilmektedir.

Öğretmen Tercihim Öğretmen Tercihim