Kapat
kpss-konulari

KPSS Konuları ve Soru Dağılım Tablosu

Furkan Ö.
11-03-2022
11 Dakika

KPSS konuları nelerdir? Sizlere bu yazımızda 2022 yılında yapılacak olan KPSS'de çıkacak konular hakkında bilgi vereceğiz.

2022 KPSS Lisans Sınavu Ne Zaman

2022 Kpss lisans başvuru tarihleri : 24 Mayıs- 6 Hazıran 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2022 Kpss lisasn sınav tarihleri;

 • Genel yetenek-genel kültür sınavı 31 Temmuz 2022 
 • Alan bilgisi sınaavı 1. oturum 6 Ağustos 2022
 • Alan bilgisi sınavı 2.oturum 7 Ağustos 2022
 • Öğretmenlik alan bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos 2022

2022 KPSS Soru Dağılımı

KPSS sınavında 60 genel yetenek sorusu, 60 genel kültür sorusu sorulacaktır. Toplam 120 soru için adaylara 130 dakika süre verilecektir. KPSS konu dağılımı aşağıda detaylı şekilde anlatılacaktır.

KPSS Genel Yetenek Bölümü

KPSS Genel Yetenek Bölümünde sorulan 60 sorunun 30 tanesi KPSS Türkçe konularından, 30 tanesi KPSS Matematik konularından oluşmaktadır.

KPSS Türkçe Konuları

KPSS Türkçe konuları aşağıda detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Yazım Kuralları
 • Sözel Mantık
 • Noktalama İşaretleri
 • Cümle Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Yapı Bilgisi

ff4545

KPSS Lisans Türkçe Konu Dağılımı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sözcükte Anlam 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Cümlede Anlam 5 4 4 1 3 3 2 3 1 2 1
Sözcük Türleri 3 3 5 2 2 1 2 2 1 2 2
Sözcükte Yapı 1 1 1 3 1 2 1 2
Cümlenin Ögeleri 1 1 1 1 1 1
Cümle Türleri 1 1 1 1 1 1
Dil Bilgisi Ses Olayları 1 1 1 1 1 1 1 1
Yazım Kuralları 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
Noktalama İşaretleri 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anlatım Bozuklukları 2 3 2 1 1
Paragrafta Anlam 15 13 15 13 13 13 14 14 15 14 14
Paragrafta Anlatım Biçim 1 1 1 2 1 1 1
Sözel Mantık 8 4 4 4 4 4 4 4
TOPLAM SORU SAYISI  30 30   30 30 30 30 30 30 30   30 30

2022 KPSS lisans sınavında Türkçe'den sorulacak 30 soru için yukarıdaki konulardan adaylar sorumludur.

KPSS Matematik Konuları

KPSS Matematik konuları aşağıda detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.

 • Temel Kavramlar
 • Problemler
 • Sayılar
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Bölme-Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • OBEB-OKEK
 • Eşitsizlikler
 • Oran – Orantı
 • Rasyonel Sayılar
 • Sayısal Mantık
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Kümeler
 • Fonksiyon İşlem
 • Permütasyon – Kombinasyon
 • Olasılık
 • Tablo ve Grafikler
 • Modüler Aritmetik
KPSS Lisans Matematik Konu Dağılımı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Temel Kavamlar 1 1 3 2 4 2 2 3 1 1
Sayılar- Ebob-Ekok 1 2 1 2 1 1 3 3
Rasyonel Sayılar- Ondalıklı Sayılar 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1
Basit Eşitsizlikler 1 1 1 1 1 1 1 1
Mutlak Değer 1 1 2 1 1 1 1 1
Üslü Sayılar 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
Köklü Sayılar 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1
Faktöriyel 1 1 1 1
Çarpanlara Ayırma 1 1 2 1 1 1 1 2
Oran- Orantı 1 1 2 2 1 1
Denklem Çözme 1 5 6 1 1 1 1 1
Sayı Problemleri 3 2 3 1 1 2 2 1 1
Kesir Problemleri 1 1 1 1
Yaş Problemleri 1 1 1 1 1
İşçi ve Havuz Problemleri 1 1
Hareket-Hız Problemleri 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Yüzde-Kar-Zarar Problemleri 4 1 3 2 1 2 1 1 1
Karışım Problemleri 1 4 1
Grafik Problemleri 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2
Kümeler ve Problemleri 1 1 1 1 1 1
Fonksiyonlar 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İşlem 1 1 1 1 1 1 1
Modüler Aritmetik
Permütasyon 1 1 1
Konbinasyon 1 1 1
Olasılık 1 1 1 1 1 2
Sayısal Mantık 5 2 5 3 6 3 1
Şekil Yetenek 2 1 1 1 2
TOPLAM SORU SAYISI 26 26 27 27 27 27 27 27 26 26 26

KPSS Matematik hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için;

https://www.ogretmentercihim.com/blog/kpss-matematik

KPSS Genel Kültür Bölümü

KPSS'nin diğer bölümü olan Genel Kültür bölümünde sorulan 60 sorudan, 27 tane Tarih sorusu, 18 Coğrafya sorusu, 9 Vatandaşlık sorusu ve 6 tane Güncel Bilgiler sorusundan oluşmaktadır.

KPSS Tarih Konuları

KPSS Tarih Konuları aşağıda detaylı olarak paylaşılacaktır.

 • Türk-İslam Tarihi
 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
KPSS Lisans Tarih Konu Dağılımı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi-İlk ve Orta  Çağda Türk Dünyası 1 2 1 1 1 1 1
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık 1 1 1 1 1 1
İlk Türk İslam Devletleri -Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 1 1 1 1 1 2 1
İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
Osmanlı Devleti Siyaseti 2 2 2 2 2 4 6 6 5 3 2
Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık 5 3 4 5 6 5 3 3 2 5 3
20. Yüzyıl Osmanlı Devleti  2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3
Kurtuluş Savaşı 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2
İnkılap Tarihi 9 7 6 4 4 4 3 2 3 5 3
Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar 4 5 6 2 2 2 1 2 4 2 2
Atatürk’ün İlke ve İnkılapları 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2
Çağdaş Türk ve Dünya Edebiyatı 3 5 3 3 3 2 3 2 2
TOPLAM SORU SAYISI 30 30 30 27 27 27 27 27 27 27  27

2022 KPSS Tarih sınavında sorulacak 27 soru için, adaylar yukarıda bulunan konulardan sorumludur.

KPSS Coğrafya Konuları

KPSS Coğrafya Konuları aşağıda detaylı olarak paylaşılacaktır.

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
 • Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası
KPSS Lisans Coğrafya Konu Dağılımı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Türkiye’nin Coğrafi Konumu 2 1 1 2 1 1 1 1 1
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri 2 4 1 7 7 5 5 5 5 4 4
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2
Tarım 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Hayvancılık 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Madenler ve Enerji Kaynakları 3 2 2 1 2 2 3 3
Sanayi ve Endüstri 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
Ulaşım 1 1 1 1 1 1 1 1
Ticaret 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Turizm 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bölgeler Coğrafyası 2 4 1 1 2
TOPLAM SORU SAYISI 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

2022 KPSS Coğrafya sınavında sorulacak 18 soru için, adaylar yukarıda bulunan konulardan sorumludur.

KPSS Vatandaşlık Konuları

KPSS Vatandaşlık Konu Dağılımı aşağıda detaylı olarak paylaşılacaktır.

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
 • Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
 • 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku
KPSS Önlisans Vatandaşlık Konu Dağılımı 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Temel Hukuk Kavramları 2 1 1 2 2 1 1 2 3
Anayasal Kavramlar 2 1 1 1 1
Türk Anayasa Tarihi 1 1 1 1 1 1
Temel Hak Ödevler 1 1 1
Yasama 1 1 2 1 2 1 3 2
Yürütme 2 4 1 1 1 3 1 2
Yargı 1 1 1 1 1 2
İdare Hukuku 1 1 2 2 2 3 1 2 2
TOPLAM SORU SAYISI 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2022 KPSS Vatandaşlık sınavında sorulacak 9 soru için, adaylar yukarıda bulunan konulardan sorumludur.

KPSS Güncel Bilgiler

KPSS'de sorulacak olan 6 adet güncel bilgiler sorusu son zamanlarda gündemde olan olaylardan sorulmaktadır.

2022 KPSS'ye nasıl hazırlanacağınızı öğrenmek için;

https://youtu.be/06j1j_2N7XY

KPSS' ye Verimli Çalışmak İçin 9 İpucu

KPSS baskısı insanlar üzerinde oldukça fazladır. Adayların meslek hayatını şekillendirecek olan KPSS' ye hazırlanırken verimli çalışmaları gerekmektedir. Düzenli ve verimli çalışma ile adaylar hedefledikleri kolayca alabilirler. KPSS 'de hedeflediğiniz puanı almak için yapmanız gerekenleri sizler için listeledik.

1. Düzenli Tekrar Yapın

Çalıştığınız konuları unutmamanız için düzenli tekrar yapmanız gerekmektedir. Düzenli tekrar ile öğrendiğiniz bilgileri pekiştirebilirsiniz. Belirli periyotlarda yapılan konu tekrarları unutmamanıza vesile olacaktır.

2. Not Tutun

Özellikle sözel derslerde kısa özetler ile not tutmak oldukça önemlidir. Gerekli gördüğünüz bilgileri yazarak çalışmanız hafızanızda yer etmesini sağlar. Ayrıca aldığınız notları düzenli tekrar ile pekiştirmeniz gerekmektedir. Bu durumda yaptığınız konu tekrarı ile bilgileri kolayca pekiştirebilirsiniz.

3. Planlı ve Programlı Çalışın

Kendinize özel bir ders çalışma programı hazırlayın. Dilerseniz bunu öğretmenleriniz yardımıyla yapın. Yaptığınız plana ve programa ne kadar uyarsanız, sınavda başarılı olma ihtimaliniz o kadar artacaktır. Ayrıca yaptığınız programlara uymanız size gelecek hayatınızda da oldukça işinize yarayacaktır.

4. Amacınızı Belirleyin

Ders çalışırken bir amacınız ya da bir hayalinizin olması hedefinize ulaşmak için sizi motive edecektir. Bir amaç uğruna çalışmak sizlere zihinsel olarak zorlandığınız noktalarda ayağa kalkmanız için güç verecektir.

5. Motivasyonunuzu Yüksek Tutun

Bir sınava hazırlanırken en önemli şey motivasyonunu oldukça yüksek tutulmalıdır. Özellikle KPSS gibi bir sınava hazırlanırken motivasyonu yüksek tutmak büyük önem arz etmektedir. Ders çalışma isteğinizi oldukça etkileyen motivasyonunuzu artırmak için kendinize inanmanız gerekmektedir.

6. Düzenli KPSS Denemeleri Çözün

Düzenli deneme çözerek farklı soru çeşitlerini görebilirsiniz. Farklı soru çeşitleriyle karşılaşmak problem çözme yeteneğinizi oldukça artıracaktır. Ayrıca çözdüğünüz denemeler sayesinde net ve puan durumunuzu detaylı bir şekilde görebilirsiniz. KPSS çıkmış sorular çözerek ÖSYM'nin nasıl sorular sorduğu hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

7. Sadece KPSS' ye Odaklanın

Sınava hazırlanırken önceliğiniz hep KPSS olsun. Kendinizi kötü düşüncelerden arındırmaya çalışın. "Kazanamam, boşuna çalışıyorum" gibi olumsuz düşüncelerden olabildiğince uzak durmak siz değerli adayların yararına olacaktır.

8. Ezber Yapmaktan Olabildiğince Kaçın

Sözel dersler dahi olsa ezber yapmanın sizi felakete götürmesi oldukça muhtemeldir. Çalışırken ilk amacınız ezber yapmak değil mantığı kavramak olmalıdır. Önemli gördüğünüz noktaları kendinize has bir metot ile kodlayabilirsiniz. Yaptığınız çalışmalardan sonra soru çözmek konuyu daha iyi kavramanıza ve konunun mantığını anlamanıza yardımcı olacaktır.

9. Düzenli Konu Çalışması Yapmayı İhmal Etmeyin

Sadece soru çözerek bir sınavda başarılı olmak oldukça zordur. İnsan bilmediği bir konu için harekete geçemez. Bir konu ile ilgili bilinmeyenleri, püf noktaları ve taktikleri düzenli konu çalışması yaparak öğrenebilirsiniz. Düzenli ders çalışma ile konuya daha fazla hakim olabilirsiniz. Konuya hakim olmanız demek sınavda karşılaşacağınız olası sorunlara karşı önlem almanız demektir.

KPSS Lisans Sınavına Öğretmen Tercihim ile Hazırlan

Sende hemen Öğretmen Tercihim'e kayıt ol. KPSS alanında özel ders veren öğretmenleri bul. Özel ders almaya başla. Güncel KPSS soruları ve KPSS çıkmış soruları çözdürebileceğin öğretmenlerle eksiklerini gider.

Sende hemen KPSS özel ders almak için; https://www.ogretmentercihim.com/online-ozel-ders/kpss sayfasını ziyaret et. Özel ders almaya başla.

Bizi Paylaş

Yazı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu yapan sen ol!

KPSS Eğitmenleri

harunprof
harunprof KPSS ANKARA / ÇANKAYA
Ders Ücreti:
300₺ - 300₺
İlk ders ücretsiz!
ÖMER KARAŞ
ÖMER KARAŞ KPSS TRABZON / ORTAHİSAR
Ders Ücreti:
120₺ - 150₺
İlk ders ücretsiz!
Gamze A.
Gamze A. KPSS ANTALYA / MURATPAŞA
Ders Ücreti:
300₺ - 300₺
Melek Sarice
Melek Sarice KPSS KOCAELİ / İZMİT
Ders Ücreti:
100₺ - 200₺
Fatih Kandemir
Fatih Kandemir KPSS KONYA / AKŞEHİR
Ders Ücreti:
50₺ - 200₺
Fatma
Fatma KPSS ISPARTA / MERKEZ
Ders Ücreti:
200₺ - 200₺
Burçin Demetgül
Burçin Demetgül KPSS SAMSUN / ATAKUM
Ders Ücreti:
120₺ - 150₺
Fatoş öğretmen
Fatoş öğretmen KPSS ANTALYA / KEPEZ
Ders Ücreti:
250₺ - 300₺
İlk ders ücretsiz!
Loading...