ayt-matematik-konulari

sınav

YKS 2020 geçtiğimiz dönemde yapıldı. Tüm dünyanın mücadele verdiği Covid – 19 salgını sebebi ile sınav tarihlerinde ve konu dağılımları ile ilgili düzenlemelere gidilmişti. Bu aşamada yapılan değişiklerle alakalı yenilikleri sizlerle paylaştık.

Bildiğiniz üzere 4 yıldır yapılmakta olan “Yükseköğretim Kurumları Sınavı” YKS 2020 yine bu yıl da aynı sistemde devam etmiştir. Bunlar;

1. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum: Alan Yeterlik Testi (AYT)
3. Oturum: Yabancı Dil Testi (YDT)

olmak üzere 3 farklı oturum ile gerçekleşmiştir.

Sınav şekli, sınav kuralları, soru ve sayısında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Bununla beraber sınav tarihleri ve konu dağılımlarında (özellikle AYT) önemli değişiklikler yapıldı.

Geçtiğimiz yıllarda Haziran ayında yapılan YKS sınavları, bu yıl Covid-19 hasebiyle Temmuz ayına ertelenmişti. Şöyle ki;

25 Temmuz 2020 Cumartesi : TYT
26 Temmuz 2020 Pazar : AYT
26 Temmuz 2020 Pazar : YDT

AYT yani Alan Yeterlilik Sınavı, ilk oturum olan TYT sınavının ertesi gün yapılmıştır. 

sınav


Konularda TYT Sınavı için herhangi bir değişiklik olmaması ile beraber, bu noktada önemli olan madde 2. Dönem konularının sınav kapsamında değerlendirilmeyecek oluşudur.

2020 AYT Matematik Testi Konuları :

 • Fonksiyonlarda Uygulamalar
 • Fonksiyon Dönüşümleri
 • Parabol
 • Eşitsizlikler
 • Koşullu Olasılık
 • Logaritma
 • Diziler

2020 AYT Geometri Testi Konuları :

 • Üçgenler
 • Dörtgenler & Çokgenler
 • Çember & Daire
 • Katı Cisimler
 • Trigonometri
 • Analitik Geometri
 • Dönüşümler

2020 AYT Sınavında Kapsam Dışı Matematik Testi Konuları :

 • Limit & Süreklilik
 • Türev
 • İntegral

2020 AYT Sınavında Kapsam Dışı Geometri Testi Konuları :

 • Çemberin Analitiği

2021 AYT Konuları Nelerdir ?

YKS 2021 başvuru aralıkları 06 Şubat 2021 ile 03 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden gerçekleşecektir. Son başvuru saati isse 03 Mart 23:59′ da son bulacaktır.

2021 YKS Ne Zaman Başlıyor ?

TYT ( Temel Yeterlilik Testi ) 19 Haziran 2021 tarihinde 10:15′ te başlayacaktır. Toplam süre ise 135 dakikadır.

AYT ( Alan Yeterlilik Testi ) 20 Haziran 2021 tarihinde 10:15′ te başlayacaktır.

Yabancı Dil bölümünden girecekler olanlar ise:

YDT ( Yabancı Dil Testi ) 20 Haziran 2021 tarihinde 15:45′ te başlayacaktır.

Sınav Adayları sınavlara 10:00′ dan ve 15:30′ dan itibaren sınav yerlerine alınmayacaktır.

2021 AYT Konuları Nelerdir Gelin Beraber İnceleyelim:

ÖSYM‘nin şuan ki verdiği bilgilere göre konu başlıkları belirlenmiştir. Yeni açıklamalara göre güncellemeler yapılacaktır.

2021 AYT Matematik Konuları:

AYT Matematik Konuları aşağıdaki gibi konu başlıkları halinde verilmiştir. Toplam 30 adet soru sorulacaktır.

 • Fonksiyonlar
 • İntegralle Alan Hesabı
 • Polinomlar
 • Belirli İntegral
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Belirsiz İntegral
 • Karmaşık sayı
 • Türev Uygulamaları
 • Parabol
 • Türev Alma Kuralları
 • Eşitsizlikler
 • Limit ve Süreklilik
 • Permütasyon – Kombinasyon
 • Trigonometri
 • Binom ve Olasılık
 • Diziler
 • Logaritma

2021 AYT Geometri Konuları:

AYT Geometri Konuları aşağıdaki gibi konu başlıkları halinde verilmiştir. Toplam 10 adet soru sorulacaktır.

 • Doğruda Açılar
 • Çemberin Analitiği
 • Üçgende Açılar
 • Silindir-Koni-Küre
 • Açı-Kenar Bağıntıları
 • Dik Piramit
 • Eşlik – Benzerlik
 • Dik Prizma
 • Açıortay – Kenarortay
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
 • İkizkenar-Eşkenar Üçgen
 • Çemberde Açı ve Uzunluk
 • Dik Üçgen
 • Dönüşüm Geometrisi
 • Üçgende Alan
 • Noktanın Analitiği ve Doğrunun Analitiği
 • Çokgenler
 • Kare – Deltoid
 • Yamuk
 • Dikdörtgen
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen

2021 AYT Fizik Konuları:

AYT Fizik Konuları aşağıdaki gibi konu başlıkları halinde verilmiştir. Toplam 14 adet soru sorulacaktır.

 • Vektörler
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
 • Bağıl Hareket
 • Modern Fizik
 • Newton’un Hareket Yasaları
 • Büyük Patlama ve Radyoaktivite
 • Sabit İvmeli Hareket
 • Atom Modelleri
 • Atışlar
 • Dalga Mekaniği
 • Enerji ve Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • İtme ve Çizgisel Momentum
 • Çembersel Hareket
 • Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
 • Alternatif Akım ve Transformatörler
 • Basit Makineler
 • Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
 • Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
 • Paralel Levhalar ve Sığa

2021 AYT Kimya Konuları:

AYT Kimya Konuları aşağıdaki gibi konu başlıkları halinde verilmiştir. Toplam 13 adet soru sorulacaktır.

 • Kuantum Sayıları
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
 • Elektron Dizilimi
 • Karboksilik Asitler ve Esterler
 • Periyodik Özellik
 • Karbonil Bileşikleri
 • Gazlar
 • Alkoller ve Eterler
 • Çözeltilerde Derişim
 • Hidrokarbonlar
 • Koligatif Özellikler
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Çözünürlük
 • Elektroliz
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Piller
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)
 • Kimyasal Denge
 • Asit-Baz Dengesi

2021 AYT Biyoloji Konuları:

AYT Biyoloji Konuları aşağıdaki gibi konu başlıkları halinde verilmiştir. Toplam 13 adet soru sorulacaktır.

 • Sinir Sistemi
 • Canlılar ve Çevre
 • Endokrin Sistem
 • Bitki Biyolojisi
 • Duyu Organları
 • Hücresel Solunum
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Fotosentez – Kemosentez
 • Sindirim Sistemi
 • Genetik Şifre-Protein Sentezi
 • Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
 • Solunum Sistemi
 • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 • Boşaltım Sistemi

2021 AYT Edebiyat Konuları:

AYT Edebiyat Konuları aşağıdaki gibi konu başlıkları halinde verilmiştir. Toplam 24 adet soru sorulacaktır.

 • Anlam Bilgisi (Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam)
 • Eser Özetleri
 • Edebî Bilgiler
 • Çağdaş Türk Edebiyatı
 • Destan Dönemi (İslamiyet Öncesi) Türk Edebiyatı
 • Dünya Edebiyatı
 • İslami Devir Türk Edebiyatı (İlk Ürünler)
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Divan Edebiyatı
 • Cumhuriyet Romanı
 • Halk Edebiyatı
 • Cumhuriyet Şiiri
 • Edebî Akımlar
 • Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı
 • Tanzimat Edebiyatı

2021 AYT Tarih Konuları:

AYT Tarih Konuları aşağıdaki gibi konu başlıkları halinde verilmiştir. Toplam 10 adet soru sorulacaktır.

 • Atatürk’ün Ölümü
 • Türklerde Spor
 • 20. yy Başlarında Dünya
 • Türklerde Sanat
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Türklerde Eğitim – Bilim
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Türklerde Ekonomi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Türklerde Hukuk
 • Küreselleşen Dünya
 • Türklerde Toplum Yapısı
 • Türklerde Devlet Teşkilatı

2021 AYT Coğrafya Konuları:

AYT Coğrafya Konuları aşağıdaki gibi konu başlıkları halinde verilmiştir. Toplam 5 adet soru sorulacaktır.

 • Şehirlerin Fonksiyonları
 • Doğal Afetler
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Çevre ve İnsan
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • Nüfus

2021 AYT Din Konuları:

AYT Din Konuları aşağıdaki gibi konu başlıkları halinde verilmiştir. Toplam 8 adet soru sorulacaktır.

 • Kuran ve Yorumu
 • Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları
 • Hz. Muhammed’in Hayatı
 • İslam Düşüncesinde Tasavvuf
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar
 • Hazreti Muhammed
 • İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar

2021 AYT Felsefe Konuları:

AYT Felsefe Konuları aşağıdaki gibi konu başlıkları halinde verilmiştir. Toplam 12 adet soru sorulacaktır.

 • Felsefe’nin Alanı
 • Din Felsefesi
 • Bilgi Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi

2021 AYT Konuları bu alt başlıklardan ibarettir. Sınava girerken asla endişe, heyecan, panik yapmayın. Süre bakımından çokça zamanınız bulunmaktadır. Sınav tarihine uzun bir süreç bulunmaktadır. Günlük olarak düzenli çalışırsanız ve tekrarlarınızı düzenli olarak yaptığınız taktirde AYT sınavında başarılı olursunuz.

Sınav çalışmalarınız yetersiz geliyorsa daha detaylı bilgi almak veya çözemediğiniz sorular olduğunda bir tık uzağınızda bulunan ogretmentercihim.com ailesi olarak yanınızdayız. İstediğiniz konularda binlerce öze ders eğitmeni bulunmaktadır. Hangi konuda eksiğiniz varsa Öğretmen Tercihim sitesinden öğrenci kaydı oluşturarak giriş yapınız. Profilinizde bulunan Öğrenci ilanı oluştur kısmından branşınızı seçerek ilanınızı yayınlayın. Veya istediğiniz alana uygun eğitmenlerden ders talebinde bulunabilirsiniz. Eğitmenlerimiz ilana 24 saat içerisinde başvuru yapmaktadır.

Derslere ara verip yeni hobiler edinmek isterseniz eğer Yoga’ dan Bale’ ye kadar bulunan yüzlerce branş arasından istediğinizi seçerek biraz kafa dağıtabilirsiniz.

Şimdiden Öğretmen Tercihim ailesi olarak başarılar dileriz.

2021 AYT'de Neler Değişti? & AYT Matematik Konuları 2021 AYT'de Neler Değişti? & AYT Matematik Konuları
Öğretmen Tercihim Öğretmen Tercihim