Kapat
ayt konuları

2023 AYT Konuları ve Soru Dağılım Tabloları

Furkan Ö.
03-01-2023
15 Dakika

öğretmen bul

2023 AYT Konuları ile ilgili soru dağılımını ve konu başlıklarını sizlere bu yazımızda paylaşıyoruz. ÖSYM’nin yapmış olduğu YKS sınavı TYT ve AYT olmak üzere 2 ana başlıkta inceleyebiliriz. AYT Sınavı 2. Oturum olarak ta bilinmektedir.

AYT sınavında toplam 160 soru sorulmaktadır. AYT sınavı 40 Matematik, 40 Fen Bilimleri, 40 Sosyal Bilimler-2 ve 40 Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1 testi sorusundan oluşmaktadır.

AYT ‘nin açılımı (Alan Yeterlilik Testi) olarak bilinmektedir.

2021 AYT KONULARI

2023 AYT Matematik Konuları

2023 AYT Matematik branşında toplam 30 adet soru bulunmaktadır.

 • İntegralle Alan Hesabı
 • Fonksiyonlar
 • Belirli İntegral
 • Polinomlar
 • Belirsiz İntegral
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Türev Uygulamaları
 • Karmaşık sayı
 • Türev Alma Kuralları
 • Parabol
 • Limit ve Süreklilik
 • Eşitsizlikler
 • Trigonometri
 • Permütasyon – Kombinasyon
 • Diziler
 • Binom ve Olasılık
 • Logaritma

AYT SORU DAĞILIMLARI
Konu 2022 AYT 2021 AYT 2020 AYT 2019 AYT 2018 AYT
Temel Kavramlar 2 3 2 2 1
Sayı Basamakları - - 3
Bölme ve Bölünebilme - - - 1
EBOB - EKOK 1 1 -
Rasyonel Sayılar - - -
Basit Eşitsizlikler - 1 1 1
Mutlak Değer - - 1 1
Üslü Sayılar - 1 1
Çarpanlara Ayırma 1 - -
Kümeler 1 1 2 1
Mantık 1 1 - 1 4
Fonksiyonlar 2 2 2 2 2
Polinomlar 1 1 2 2 1
2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 1 1 1
Parabol - 1 1 1 1
Permütasyon - Kombinasyon - Olasılık - Binom 3 2 3 2 2
Trigonometri 4 5 4 3 3
Karmaşık Sayılar - - 2 1 1
Logaritma 2 1 3 3 2
Diziler 1 1 2 1 1
Limit 2 2 - 2 2
Türev 4 3 - 4 4
İntegral 4 4 - 4 4
Toplam 31 31 30 32 29

Matematik Özel Ders

2023 AYT Geometri Konuları

2023 AYT Geometri branşında toplam 10 adet soru sorulmaktadır. AYT Geometri size sıralama yükselmekte çok iyi bir yardımcı olabilir.

 • Çemberin Analitiği
 • Doğruda Açılar
 • Silindir-Koni-Küre
 • Üçgende Açılar
 • Dik Piramit
 • Açı-Kenar Bağıntıları
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
 • Eşlik – Benzerlik
 • Çemberde Açı ve Uzunluk
 • Açıortay – Kenarortay
 • Dönüşüm Geometrisi
 • İkizkenar-Eşkenar Üçgen
 • Noktanın Analitiği ve Doğrunun Analitiği
 • Dik Üçgen
 • Kare – Deltoid
 • Üçgende Alan
 • Dikdörtgen
 • Çokgenler
 • Eşkenar Dörtgen
 • Yamuk
 • Paralelkenar
             
  Konu 2022 AYT 2021 AYT 2020 AYT 2019 AYT 2018 AYT
  Doğruda ve Üçgende Açı 1 - 1 1
  Özel Üçgenler - - 2 2
  Açıortay ve Kenarortay - - -
  Üçgende Alan Benzerlik - - -
  Açı Kenar Bağıntıları - - - 1
  Çokgenler - - 1 2 1
  Özel Dörtgenler - - - 1
  Çember ve Daire 2 3 2 2 1
  Noktanın Analitiği 1 2 1
  Doğrunun Analitiği 1 2 1 1 2
  Dönüşüm Geometrisi 1 - 1 1 1
  Katı Cisimler 2 1 1 1 1
  Çemberin Analitiği 1 1 - 1
  Toplam 9 9 10 8 11

2023 AYT Kimya Konuları

2023 AYT Kimya branşında toplam 13 adet soru sorulmaktadır.

 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
 • Kuantum Sayıları
 • Karboksilik Asitler ve Esterler
 • Elektron Dizilimi
 • Karbonil Bileşikleri
 • Periyodik Özellik
 • Alkoller ve Eterler
 • Gazlar
 • Hidrokarbonlar
 • Çözeltilerde Derişim
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Koligatif Özellikler
 • Elektroliz
 • Çözünürlük
 • Piller
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Redoks
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)
 • Kimyasal Denge
 • Asit-Baz Dengesi
Konu 2022 AYT 2021 AYT 2020 AYT 2019 AYT 2018 AYT
Atom ve Yapısı 1
Periyodik Sistem 1 1
Kimyasal Türler Arası Etkileşim
Kimyasal Hesaplamalar 1 1
Modern Atom Teorisi 1 2
Gazlar 1 1 1 1 1
Sıvı Çözeltiler 2 2 2 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 1 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 1 1
Asit-Baz Dengesi 1 1 2 1
Çözünürlük Dengesi 1
Kimya ve Elektrik 2 2 3 2 2
Organik Kimya 3 3 1 3 4

kimya özel ders

2023 AYT Fizik Konuları

2023 AYT Fizik branşında toplam 14 adet soru sorulmaktadır.

 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
 • Vektörler
 • Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
 • Modern Fizik
 • Bağıl Hareket
 • Büyük Patlama ve Radyoaktivite
 • Newton’ın Hareket Yasaları
 • Atom Modelleri
 • Basit Harmonik Hareket
 • Sabit İvmeli Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Atışlar
 • Enerji ve Hareket
 • Çembersel Hareket
 • İtme ve Çizgisel Momentum
 • Alternatif Akım ve Transformatörler
 • Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
 • Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
 • Basit Makineler
 • Paralel Levhalar ve Sığa
Konu 2022 AYT 2021 AYT 2020 AYT 2019 AYT 2018 AYT
Vektörler 1 - - - -
Bağıl Hareket - - 1 1 -
Newton’un Hareket Yasaları 1 - 1 - 1
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket - - - - -
Atışlar - 1 1 1 1
İş, Güç ve Enerji II - 1 1 - -
İtme ve Momentum 1 - 1 1 1
Kuvvet, Tork ve Denge - 1 1 1 1
Kütle Merkezi - - - - -
Basit Makineler 1 - - - -
Elektrik Alan ve Potansiyel - 2 1 1 1
Paralel Levhalar ve Sığa - - - - -
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet 1 1 - - -
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler 1 1 2 2 2
Çembersel Hareket 1 1 2 1 1
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum 1 - 1 1 -
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları - 1 - - 1
Basit Harmonik Hareket 1 1 1 1 1
Dalga Mekaniği 1 1 1 1 1
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite 1 1 - 1 1
Modern Fizik 2 1 - 1 1
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 1 - 1 1

2023 AYT Biyoloji Konu Dağılımı

2023 AYT Biyoloji konuları ilgili detaylı blogu inceleyebilirsiniz.

 • Sinir Sistemi
 • Canlılar ve Çevre
 • Endokrin Sistem
 • Bitki Biyolojisi
 • Duyu Organları
 • Hücresel Solunum
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Fotosentez ve Kemosentez
 • Sindirim Sistemi
 • Canlılık ve Enerji
 • Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
 • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
 • Solunum Sistemi
 • Nükleik Asitler
 • Boşaltım Sistemi
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
 • Üriner Sistem
 • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Konu 2022 AYT 2021 AYT 2020 AYT 2019 AYT 2018 AYT
Sinir Sistemi - - - - 1
Endokrin Sistem - 1 1 1 -
Duyu Organları 1 - 1 - -
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 - - 1
Sindirim Sistemi - - 1 1 -
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi 1 1 1 1 1
Solunum Sistemi 1 1 1 1 -
Üriner Sistem - - 1 1 1
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 - - - -
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi 2 2 2 - 2
Nükleik Asitler - - 1 1 -
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 2 1 3
Canlılık ve Enerji 1 - - - -
Fotosentez ve Kemosentez 1 1 1 1 1
Hücresel Solunum - 1 1 1 -
Bitki Biyolojisi 2 2 - 3 2
Canlılar ve Çevre - 1 - 1 1

Biyoloji özel ders

2023 AYT Edebiyat Konuları

2023 AYT Edebiyat branşında toplam 24 adet soru sorulmaktadır.

 • Eser Özetleri
 • Dünya Edebiyatı
 • Anlam Bilgisi (Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam)
 • Çağdaş Türk Edebiyatı
 • Edebî Bilgiler
 • Destan Dönemi (İslamiyet Öncesi) Türk Edebiyatı
 • Cumhuriyet Dönemi
 • İslami Devir Türk Edebiyatı (İlk Ürünler)
 • Cumhuriyet Romanı
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
 • Cumhuriyet Şiiri
 • Millî Edebiyat
 • Edebî Akımlar
 • Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı
Konu 2022 AYT 2021 AYT 2020 AYT 2019 AYT 2018 AYT
Anlam Bilgisi 6 3 6 4 4
Dil Bilgisi - - -
Metinlerin Sınıflandırılması - - -
Şiir Bilgisi 3 2 3 3 3
Söz Sanatları 2 2 1 1 1
Edebi Akımlar 1 1 1 1 1
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi 1 1 1 1
Halk Edebiyatı 1 2 2 2 1
Divan Edebiyatı 4 6 4 3 5
Tanzimat Edebiyatı 1 2 1 2 3
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı 1 1 2 1 1
Milli Edebiyat 1 1 1 1 1
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 3 3 2 5 4

2023 AYT Tarih Konuları

2023 AYT Tarih branşında toplam 10 adet soru sorulmaktadır.

 • Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Spor
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Atatürk’ün Ölümü
 • Türklerde Sanat
 • Küreselleşen Dünya
 • 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
 • Türklerde Eğitim – Bilim
 • 2. Dünya Savaşı
 • Türklerde Ekonomi
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Türklerde Hukuk
 • Türklerde Toplum Yapısı
Konu 2022 AYT 2021 AYT 2020 AYT 2019 AYT 2018 AYT
Tarih ve Zaman 1 1 1 1 1
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 1 1 1
Orta Çağ’da Dünya -
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 2 2 3
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 2 1 1
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 3 1 1 1
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1
Beylikten Devlete Osmanlı 3 1 1 2
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1
Dünya Gücü Osmanlı - 1 1 2
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 1
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - 1 2 2
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - 1 - 1
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri - 1 -
Sermaye ve Emek - 1 1
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya - 1 2 4 3
İnkılap Tarihi Tüm Konular -
Milli Mücadele 5 4 4 3 1
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 3 2 2 2
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - 1
II. Dünya Savaşı Sürecinde - Sonrasında Türkiye ve Dünya 2 - 1
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya - 1

2023 AYT Coğrafya Konuları

2023 AYT Coğrafya branşında toplam 5 adet soru sorulmaktadır.

 • Doğal Afetler
 • Nüfus
 • Şehirlerin Fonksiyonları
 • Çevre ve İnsan
 • Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
Konu 2022 AYT 2021 AYT 2020 AYT 2019 AYT 2018 AYT
İklim ve Yer Şekilleri - - 2 1 1
Coğrafi Konum - - - 2
Harita Bilgisi - - - 1
İç ve Dış Kuvvetler - - - - 1
Ekosistem 4 3 3 3
Nüfus Politikaları - - 2 1 1
Yerleşmelerin Özellikleri 1 - - 1 4
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 2 1 1 1 1
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 - 1 1 -
Türkiye’de Ekonomi 2 3 1 2 4
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 1 1
Küresel Ticaret 1 1 - -  
Kültür Bölgeleri - 1 - 2
Uluslararası Örgütler - 1 1 2 -
Ülkeler Arası Etkileşimler - 1 - 1
Bölgeler ve Ülkeler 4 2 2 1 1
Çevre ve Toplum 1 3 3 1

coğrafya özel ders

2023 AYT Felsefe Konuları

2023 AYT Felsefe branşında toplam 12 adet soru sorulmaktadır.

 • Din Felsefesi
 • Felsefe’nin Alanı
 • Sanat Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Bilgi Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
Konu 2022 AYT 2021 AYT 2020 AYT 2019 AYT 2018 AYT
Felsefe ve Bilim - - - - 1
Bilgi Felsefesi 1 1 - 2 1
Varlık Felsefesi - - 2 1 1
Ahlak Felsefesi 1 1 - - -
Din Felsefesi - - 1 - -
20. Yüzyıl Felsefesi 1 1 - - -
Mantığa Giriş 1 1 2 1 1
Klasik Mantık 1 1 1 2 2
Mantık ve Dil 1 1 - - -
Psikoloji Bilimini Tanıyalım - - 3 1 -
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 1 - 1 -
Öğrenme Bellek Düşünme 1 1 - 1 2
Ruh Sağlığının Temelleri 1 1 - - -
Sosyolojiye Giriş 1 1 - 1 -
Birey ve Toplum - - 2 1 1
Toplumsal Yapı - - 1 - 1
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 1 - - 1
Toplum ve Kültür - 1 - 1 -
Toplumsal Kurumlar 1 - - - 1

2023 AYT Din Konuları

2023 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşında toplam 8 adet soru sorulmaktadır.

 • Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları
 • Kuran ve Yorumu
 • İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
 • İslam Düşüncesinde Tasavvuf
 • Hz. Muhammed’in Hayatı
 • Hazreti Muhammed
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar
Konu 2022 AYT 2021 AYT 2020 AYT 2019 AYT 2018 AYT
Allah, İnsan İlişkisi - 1 - - -
Dünya ve Ahiret - - - - -
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed - - 1 1 2
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 1 2 1 3
İnançla İlgili Meseleler 1 1 1 - -
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 - - - -
İslam ve Bilim 3 1 2 1 -
Anadolu’da İslam - 1 - -
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler - 1 - 2 -
Hint ve Çin Dinleri - - - 1 1

AYT Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

AYT Sınavı'nın 18 Haziran 2023'te yapılması beklenmektedir. AYT sınavının süresi toplam 180 dakika olup ilk 30 dakika ve son 15 dakika çıkış yapılmamaktadır. Sınav adayları saat 10:00’ dan sonra sınav yerlerine giriş yapamayacaktır.

2023 TYT Sınavı Konu Başlıkları ve 2023 TYT Soru Dağılımı neler olduğunu öğrenmek için https://www.ogretmentercihim.com/blog/tyt-konulari bloğumuzu okuyabilirsiniz. Referans olarak ÖSYM ve MEB kaynaklı yazılardan örnek alınmıştır.

AYT Sınavı Hangi Sınıfları Kapsamaktadır?

AYT Sınavı genel olarak 11. Sınıf ve 12. Sınıf ders konularını kapsamaktadır.

2021 AYT KONU BAŞLIKLARI

Yukarıda verilen AYT Soru dağılımı ve AYT Konu başlıkları ÖSYM tarafından yeni bir bilgi paylaşıldığı taktirde güncelleme yapılacaktır.

AYT Sınavı için bazen kitaplar yetersiz kalabilir bu tarz durumlar size en yakın olan Öğretmen Tercihim adresinden özel ders talebinde bulunabilirsiniz. Binlerce eğitmen sizlere özel ders vermek için sabırsızlanıyor. Yapmanız gereken ogretmentercihim.com adresine girerek öğrenci profili oluşturmanız gerekmektedir ya da öğrenci profiliniz varsa öğrenci ilanı oluştur kısmında istediğiniz alanda özel ders ilanı oluşturmanız yeterlidir

Ben ders ilanı oluşturarak zaman kaybetmek istemiyorum diyorsanız. Bölümünden aradığınız özel ders alanını yazarak arama yapınız ve karşınıza çıkan eğitmenlerden bütçenizi uygun olanı seçiniz. Öğretmen ders hakkında detaylı konuşmak istiyorsanız Öğretmen Tercihim’ de bulunan anlık mesajlaşma özelliği ile ders hakkında detaylı konuşarak ders dokümanlarını, kaç saatlik ders işleyeceğinizi veya öğretmenin tecrübesini konuşarak derse başlayabilirsiniz. Arama yapmak için  https://www.ogretmentercihim.com/online-ozel-ders/ayt  sayfaya giderek özel ders öğretmenlerine bakabilirsiniz.

https://youtu.be/ykA32Hjc6SI

2023 AYT sınavına giren tüm öğrencilere şimdiden Öğretmen Tercihim Ailesi olarak başarılar dileriz.

Aklınıza takılan herhangi bir soru veya sormak istediğiniz bir şey olursa yorum atmanız yeterlidir. En kısa süre içinde dönüş yapılacaktır.

AYT nedir ve ne zaman yapılır?

AYT, "ÖSYM tarafından yapılan yükseköğretim giriş sınavıdır. Bu sınav, üniversite ve yüksekokulların lisans programlarına giriş için yapılır. AYT, genellikle haziran ayında yapılır ve üniversite ve yüksekokulların lisans programlarına giriş için gerekli olan bir sınavdır.

AYT'ye girebilmek için hangi şartların sağlanması gerekir?

AYT'ye girebilmek için, öncelikle  lise eğitimini tamamlamış olmanız gerekir. Ayrıca, AYT sınavına girebilmek için lise diplomasıgerekir. 

AYT için hangi diller seçilebilir?

AYT sınavında, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birini seçebilirsiniz. Bu dillerden hangisini seçeceğinizi, AYT sınavına giriş için başvuru yaparken belirtmeniz gerekir.

AYT'de hangi derslerden sınav yapılır?

AYT sınavında, matematik, edebiyat, fizik, biyoloji, kimya ve tarih-coğrafya derslerinden sınav yapılır. Bu derslerin her birinden ayrı ayrı sınav yapılır ve sınavlarda çeşitli konular sorulur.

AYT sınavında kaç puan alınması gerekir?

AYT sınavında kaç puan alınması gerektiği, üniversite ve yüksekokulların lisans programlarına giriş için belirlenen puan türlerine göre değişiklik gösterir.

AYT sınavında hangi konuların önemi vardır?

AYT sınavında hangi konuların önemi varsa, genellikle bu konuların dersler için önemli olduğu anlamına gelir. Örneğin, matematik sınavında geometri, trigonometri ve cebir gibi konular önemli olabilir. Edebiyat sınavında ise, Türkçe dil ve edebiyatı, dilbilgisi ve anlatım gibi konular önemli olabilir. Fizik, biyoloji, kimya ve tarih-coğrafya sınavlarında da benzer şekilde önemli konular olabilir.

AYT sınavına nasıl hazırlanılır?

AYT sınavına hazırlanmak için, öncelikle derslerin konularını iyice öğrenmelisiniz. Bu nedenle, derslerinizi takip etmeniz ve öğrendiklerinizi sık sık tekrar etmeniz önemlidir. Ayrıca, AYT sınavına gireceğiniz dillerden biri ise, bu dil hakkında da bilgi sahibi olmalısınız. ÖSYM tarafından yayınlanan AYT örnek sınavlarına da çalışarak, sınav formatı ve soru tiplerine alışmanız faydalı olabilir.

AYT sınavı sonuçları ne zaman açıklanır ve nasıl öğrenilir?

AYT sınavı sonuçları genellikle ağustos ayında açıklanır. Sonuçlar, ÖSYM tarafından resmi internet sitesinde ve üniversite ve yüksekokulların internet sitelerinde yayınlanır. AYT sınavı sonuçlarını öğrenmek için, ÖSYM internet sitesine girerek sınavınızın sonuçlarını arayabilir veya üniversite ve yüksekokulların internet sitelerinden sınav sonuçlarını takip edebilirsiniz.

özel-ders

Bizi Paylaş

Yazı Yorumları

Lale
14-09-2021
Genel AYT Konularını nerdeyse bitirmişim.
Harun
14-09-2021
AYT Biyoloji konusunda eksiğimin olduğunun farkına vardım
Serkan
14-09-2021
AYT Matematik konularında baya eksiklerimin olduğunu fark ettim

AYT Eğitmenleri

Yasin Hacıhafızoğlu
Yasin Hacıhafızoğlu AYT İSTANBUL / ARNAVUTKÖY
Ders Ücreti:
40₺ - 50₺
İlk ders ücretsiz!
Sena Koçaşlı
Sena Koçaşlı AYT ANTALYA / KEPEZ
Ders Ücreti:
100₺ - 150₺
Fatma
Fatma AYT ISPARTA / MERKEZ
Ders Ücreti:
200₺ - 200₺
harunprof
harunprof AYT ANKARA / ÇANKAYA
Ders Ücreti:
300₺ - 300₺
İlk ders ücretsiz!
Mehmetbilen
Mehmetbilen AYT HATAY / İSKENDERUN
Ders Ücreti:
75₺ - 150₺
Mustafa Altunn
Mustafa Altunn AYT İSTANBUL / ATAŞEHİR
Ders Ücreti:
300₺ - 300₺
İlk ders ücretsiz!
DilaraTuranli
DilaraTuranli AYT ÇANAKKALE / AYVACIK
Ders Ücreti:
250₺ - 300₺
İlk ders ücretsiz!
Fahrettin ÇELİK
Fahrettin ÇELİK AYT BURSA / NİLÜFER
Ders Ücreti:
300₺ - 300₺
Loading...