Kapat
ayt konuları

2022 AYT Konuları ve Soru Dağılım Tabloları

Furkan Ö.
31-05-2022
12 Dakika

öğretmen bul

2022 AYT Konuları ile ilgili soru dağılımını ve konu başlıklarını sizlere bu yazımızda paylaşıyoruz. ÖSYM’nin yapmış olduğu YKS sınavı TYT ve AYT olmak üzere 2 ana başlıkta inceleyebiliriz. AYT Sınavı 2. Oturum olarak ta bilinmektedir.

AYT sınavında toplam 160 soru sorulmaktadır. AYT sınavı 40 Matematik, 40 Fen Bilimleri, 40 Sosyal Bilimler-2 ve 40 Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1 testi sorusundan oluşmaktadır.

AYT ‘nin açılımı (Alan Yeterlilik Testi) olarak bilinmektedir.

2021 AYT KONULARI

YKS sınav sonucu ise kesin olarak bilinmemekle birlikte 23 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr/ internet sitesi tarafından yayınlanacaktır.

2022 AYT Matematik Konuları

2022 AYT Matematik branşında toplam 30 adet soru bulunmaktadır.

 • İntegralle Alan Hesabı
 • Fonksiyonlar
 • Belirli İntegral
 • Polinomlar
 • Belirsiz İntegral
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Türev Uygulamaları
 • Karmaşık sayı
 • Türev Alma Kuralları
 • Parabol
 • Limit ve Süreklilik
 • Eşitsizlikler
 • Trigonometri
 • Permütasyon – Kombinasyon
 • Diziler
 • Binom ve Olasılık
 • Logaritma
AYT MATEMATİK SORU DAĞILIMI
KONULAR 2018 2019 2020 2021
Temel Kavramlar 3 3 1 2
Rasyonel Sayılar 1 1
EBOB – EKOK 1 1
Oran-Orantı 1  
Sayı Basamakları   1
Üslü İfadeler 2 1
Köklü İfadeler 1 2
Mutlak Değer 1 1 1
Çarpanlara Ayırma 1 1
Modüler Aritmetik – Mantık 1 1 4 1
Bölme Bölünebilme 1 1 1
Basit Eşitsizlikler 1 2 -
2.Dereceden Denklemler   1 1
Fonksiyonlar 2 3 2 1
Kümeler 2 2 1
Polinomlar 1 3 1 2
Parabol 1   1 1
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık 3 2 2 2
Trigonometri 4 2 3 3
Karmaşık Sayılar 3 2 1 1
Logaritma 1 3 2 3
Diziler 1 1 1 1
Seriler 1 1
Limit 1 2 1 1
Süreklilik 1   1 1
Türev 5 5 4 4
İntegral 6 5 4 4
TOPLAM 30 30 30 30

Matematik Özel Ders

2022 AYT Geometri Konuları

2022 AYT Geometri branşında toplam 10 adet soru sorulmaktadır. AYT Geometri size sıralama yükselmekte çok iyi bir yardımcı olabilir.

 • Çemberin Analitiği
 • Doğruda Açılar
 • Silindir-Koni-Küre
 • Üçgende Açılar
 • Dik Piramit
 • Açı-Kenar Bağıntıları
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
 • Eşlik – Benzerlik
 • Çemberde Açı ve Uzunluk
 • Açıortay – Kenarortay
 • Dönüşüm Geometrisi
 • İkizkenar-Eşkenar Üçgen
 • Noktanın Analitiği ve Doğrunun Analitiği
 • Dik Üçgen
 • Kare – Deltoid
 • Üçgende Alan
 • Dikdörtgen
 • Çokgenler
 • Eşkenar Dörtgen
 • Yamuk
 • Paralelkenar
GEOMETRİ SORU DAĞILIMI
KONULAR 2018 2019 2020 2021
Doğruda ve Üçgende Açı 2 2 1
Özel Üçgenler ve  Özellikler 6 7 2
Üçgende Benzerlik 1
Üçgende Uzunluk ve Alan 1 2 1
Analitik Geometri 4 3 2 1
Dönüşümler 1 1 1
Çokgenler 3 3 1 2
Özel Dörtgenler 6 5 1
Çemberde – Daire 4 3 1 2
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 1
Katı Cisimler 2 2 1 1
TOPLAM 30 30 11 8

2022 AYT Kimya Konuları

2022 AYT Kimya branşında toplam 13 adet soru sorulmaktadır.

 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
 • Kuantum Sayıları
 • Karboksilik Asitler ve Esterler
 • Elektron Dizilimi
 • Karbonil Bileşikleri
 • Periyodik Özellik
 • Alkoller ve Eterler
 • Gazlar
 • Hidrokarbonlar
 • Çözeltilerde Derişim
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Koligatif Özellikler
 • Elektroliz
 • Çözünürlük
 • Piller
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Redoks
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)
 • Kimyasal Denge
 • Asit-Baz Dengesi
SORU DAĞILIMI 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012
Kimya Bilimi 4 2 1
Atom ve Yapısı 1 1 2 2 2 4
Periyodik Sistem 1 1 1 2 2 6 2
Kimyasal Türler Arası Etkileşim 2 3 2
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 2 1 1 2 2
Modern Atom Teorisi 2
Gazlar 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Sıvı Çözeltiler 2 2 1 1 3 1 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 1 1 1 3 2 3 2 2
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 1 1 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 1 1 2 1 1 2
Asit-Baz Dengesi 1 1 2 1 1 1 1 2
Çözünürlük Dengesi 1 1 1 1 1
Kimya ve Elektrik 2 3 2 2 3 2 2 2 1
Organik Kimya 3 1 3 4 6 11 12 style="color: #000000;">10 10
SORU SAYISI 13 13 13 13 30 30 30 30 30

kimya özel ders

2022 AYT Fizik Konuları

2022 AYT Fizik branşında toplam 14 adet soru sorulmaktadır.

 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
 • Vektörler
 • Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
 • Modern Fizik
 • Bağıl Hareket
 • Büyük Patlama ve Radyoaktivite
 • Newton’ın Hareket Yasaları
 • Atom Modelleri
 • Basit Harmonik Hareket
 • Sabit İvmeli Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Atışlar
 • Enerji ve Hareket
 • Çembersel Hareket
 • İtme ve Çizgisel Momentum
 • Alternatif Akım ve Transformatörler
 • Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
 • Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
 • Basit Makineler
 • Paralel Levhalar ve Sığa
SORU DAĞILIMI 2021 2020 2019 2018
Vektörler
Kuvvet, Tork ve Denge 1 1 1 1
Kütle Merkezi
Basit Makineler
Hareket 1 1
Newton’un Hareket Yasaları 1 1
İş, Güç ve Enerji II 1 1
Atışlar 1 1 1 1
İtme ve Momentum 1 1 1
Elektrik Alan ve Potansiyel 2 1 1 1
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet 1
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler 1 2 2 2
Çembersel Hareket 1 2 1 1
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum 1 1
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları 1 1
Basit Harmonik Hareket 1 1 1 1
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar 1 1 1 1
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği
Radyoaktivite 1 1 1
Özel Görelilik
Kara Cisim Işıması  
Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı 1 1 1
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 1 1
SORU SAYISI  14 14 14 14

2022 AYT Biyoloji Konu Dağılımı

2022 AYT Biyoloji konuları ilgili detaylı blogu inceleyebilirsiniz.

 • Sinir Sistemi
 • Canlılar ve Çevre
 • Endokrin Sistem
 • Bitki Biyolojisi
 • Duyu Organları
 • Hücresel Solunum
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Fotosentez ve Kemosentez
 • Sindirim Sistemi
 • Canlılık ve Enerji
 • Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
 • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
 • Solunum Sistemi
 • Nükleik Asitler
 • Boşaltım Sistemi
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
 • Üriner Sistem
 • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
SORU DAĞILIMI 2021 2020 2019 2018
Sinir Sistemi 1
Endokrin Sistem 1 1 1
Duyu Organları 1
Destek ve Hareket Sistemi 1 1
Sindirim Sistemi 1 1
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi 1 1 1 1
Solunum Sistemi 1 1 1
Üriner Sistem 1 1 1
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi 2 2 2
Nükleik Asitler 1 1
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 1 3
Canlılık ve Enerji
Fotosentez ve Kemosentez 1 1 1 1
Hücresel Solunum 1 1 1
Bitki Biyolojisi 2 3 2
Canlılar ve Çevre 1 1 1
SORU SAYISI 13 13 13 13

Biyoloji özel ders

2022 AYT Edebiyat Konuları

2022 AYT Edebiyat branşında toplam 24 adet soru sorulmaktadır.

 • Eser Özetleri
 • Dünya Edebiyatı
 • Anlam Bilgisi (Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam)
 • Çağdaş Türk Edebiyatı
 • Edebî Bilgiler
 • Destan Dönemi (İslamiyet Öncesi) Türk Edebiyatı
 • Cumhuriyet Dönemi
 • İslami Devir Türk Edebiyatı (İlk Ürünler)
 • Cumhuriyet Romanı
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
 • Cumhuriyet Şiiri
 • Millî Edebiyat
 • Edebî Akımlar
 • Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı

SORU DAĞILIMI

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011
Anlam Bilgisi 3 6 4 4 20 20 18 15 17 16
Dil Bilgisi 4 5 5 6 6 5
Metinlerin Sınıflandırılması 2 2 5 5 8
Şiir Bilgisi 2 3 3 3 3 2 2
Edebi Sanatlar 2 1 1 1 2 1 2 1 1
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi 1 1 1 1 1 2 3 1
Halk Edebiyatı 2 2 2 1 3 3 2 2 1
Divan Edebiyatı 6 4 3 5 4 4 5 6 3 4
Tanzimat Edebiyatı 2 1 2 3 1 3 2 3 2 5
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı 1 1 1 1 3 2 4 3 2 2
Milli Edebiyat 1 1 1 1 3 1 1 7 1 4
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 3 2 5 4 11 11 12 7 14 8
Edebiyat Akımları 1 1 1 1 1 1 1 1 2
SORU SAYISI 24 24 24 24 56 56 56 56 56 56

2022 AYT Tarih Konuları

2022 AYT Tarih branşında toplam 10 adet soru sorulmaktadır.

 • Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Spor
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Atatürk’ün Ölümü
 • Türklerde Sanat
 • Küreselleşen Dünya
 • 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
 • Türklerde Eğitim – Bilim
 • 2. Dünya Savaşı
 • Türklerde Ekonomi
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Türklerde Hukuk
 • Türklerde Toplum Yapısı

2022 AYT Coğrafya Konuları

2022 AYT Coğrafya branşında toplam 5 adet soru sorulmaktadır.

 • Doğal Afetler
 • Nüfus
 • Şehirlerin Fonksiyonları
 • Çevre ve İnsan
 • Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
KONULAR 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Tarih ve Zaman 1 1 1 1 2 1 1 1 1
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 1 1 3 2 2 1
Orta Çağ’da Dünya 1 2 1 1
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 2 2 3 3 2 2 2 4 2 5
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 2 1 1 2 2 1 1 2
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 3 1 1 1 3 1 3 4 5 4 5
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 3 2 1 2 rel="noopener noreferrer" style="outline: none; box-sizing: border-box; transition: all 0.15s ease 0s;" target="_blank">2
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 2 4 5 5 6 4 7
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1
Dünya Gücü Osmanlı  1 1 2 13 3 1 1 2 2 1
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 2 1 1
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 2 2 1 2 1 3
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 1 4 4 4 3 4 8
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1
Sermaye ve Emek 1 1
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 2 4 3 1 1 5 3 2 6 4
İnkılap Tarihi Tüm Konular 1 5 7 7 6 4
Milli Mücadele 4 4 3 1 4 4
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 3 2 2 2 1 2
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 4 3 3 2 4 3
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya 1
Soğuk Savaş Dönemi 5 4 4 4 7 2
Yumuşama Dönemi 1 1 2 2 1
Küreselleşen Dünya 1 1 2 2 5
TOPLAM 21 21 21 10 32 44 44 44 44 44 44

coğrafya özel ders

2022 AYT Felsefe Konuları

2022 AYT Felsefe branşında toplam 12 adet soru sorulmaktadır.

 • Din Felsefesi
 • Felsefe’nin Alanı
 • Sanat Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Bilgi Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
SORU DAĞILIMI 2021 2020 2019 2018
Felsefe ve Bilim 1
Bilgi Felsefesi 1 2 1
Varlık Felsefesi 2 1 1
Ahlak Felsefesi 1
Din Felsefesi 1
20. Yüzyıl Felsefesi 1
Mantığa Giriş 1 2 1 1
Klasik Mantık 1 1 2 2
Mantık ve Dil 1
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 3 1
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 1
Öğrenme Bellek Düşünme 1 1 2
Ruh Sağlığının Temelleri 1
Sosyolojiye Giriş 1 1
Birey ve Toplum 2 1 1
Toplumsal Yapı 1 1
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 1
Toplum ve Kültür 1 1
Toplumsal Kurumlar 1
SORU SAYISI   12 12 12

2022 AYT Din Konuları

2022 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşında toplam 8 adet soru sorulmaktadır.

 • Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları
 • Kuran ve Yorumu
 • İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
 • İslam Düşüncesinde Tasavvuf
 • Hz. Muhammed’in Hayatı
 • Hazreti Muhammed
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar

AYT Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

AYT Sınavı'nın 19 Haziran 2022 saat 10:15’ te yapılması beklenmektedir. AYT sınavının süresi toplam 180 dakika olup ilk 30 dakika ve son 15 dakika çıkış yapılmamaktadır. Sınav adayları saat 10:00’ dan sonra sınav yerlerine giriş yapamayacaktır.

2022 TYT Sınavı Konu Başlıkları ve 2022 TYT Soru Dağılımı neler olduğunu öğrenmek için https://www.ogretmentercihim.com/blog/tyt-konulari bloğumuzu okuyabilirsiniz. Referans olarak ÖSYM ve MEB kaynaklı yazılardan örnek alınmıştır.

AYT Sınavı Hangi Sınıfları Kapsamaktadır?

AYT Sınavı genel olarak 11. Sınıf ve 12. Sınıf ders konularını kapsamaktadır.

2021 AYT KONU BAŞLIKLARI

Yukarıda verilen AYT Soru dağılımı ve AYT Konu başlıkları ÖSYM tarafından yeni bir bilgi paylaşıldığı taktirde güncelleme yapılacaktır.

Sınava hazırlanırken ders çalışma konusunda bazen sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu tarz durumlarda öğrenme tekniklerine başvurabilirsiniz.

Genel bir öğrenme tekniği olarak pomodoro tekniğine başvurabilirsiniz. Bu teknik 25 dakika ders çalışma 5 dk mola kurallarından oluşmaktadır. Bu tarz yöntemler sizleri ders çalışma sorunlarından kurtulmak için birer ipucudur.

AYT Sınavı için bazen kitaplar yetersiz kalabilir bu tarz durumlar size en yakın olan Öğretmen Tercihim adresinden özel ders talebinde bulunabilirsiniz. Binlerce eğitmen sizlere özel ders vermek için sabırsızlanıyor. Yapmanız gereken ogretmentercihim.com adresine girerek öğrenci profili oluşturmanız gerekmektedir ya da öğrenci profiliniz varsa öğrenci ilanı oluştur kısmında istediğiniz alanda özel ders ilanı oluşturmanız yeterlidir

Ben ders ilanı oluşturarak zaman kaybetmek istemiyorum diyorsanız. Bölümünden aradığınız özel ders alanını yazarak arama yapınız ve karşınıza çıkan eğitmenlerden bütçenizi uygun olanı seçiniz. Öğretmen ders hakkında detaylı konuşmak istiyorsanız Öğretmen Tercihim’ de bulunan anlık mesajlaşma özelliği ile ders hakkında detaylı konuşarak ders dokümanlarını, kaç saatlik ders işleyeceğinizi veya öğretmenin tecrübesini konuşarak derse başlayabilirsiniz. Arama yapmak için  https://www.ogretmentercihim.com/online-ozel-ders/ayt  sayfaya giderek özel ders öğretmenlerine bakabilirsiniz.

https://youtu.be/ykA32Hjc6SI

2022 AYT sınavına giren tüm öğrencilere şimdiden Öğretmen Tercihim Ailesi olarak başarılar dileriz.

Aklınıza takılan herhangi bir soru veya sormak istediğiniz bir şey olursa yorum atmanız yeterlidir. En kısa süre içinde dönüş yapılacaktır.

özel-ders

Bizi Paylaş

Yazı Yorumları

Lale
14-09-2021
Genel AYT Konularını nerdeyse bitirmişim.
Harun
14-09-2021
AYT Biyoloji konusunda eksiğimin olduğunun farkına vardım
Serkan
14-09-2021
AYT Matematik konularında baya eksiklerimin olduğunu fark ettim

AYT Eğitmenleri

Buse Özdemir
Buse Özdemir AYT MANİSA / AKHİSAR
Ders Ücreti:
55₺
Yasin Hacıhafızoğlu
Yasin Hacıhafızoğlu AYT İSTANBUL / ARNAVUTKÖY
Ders Ücreti:
40₺ - 50₺
İlk ders ücretsiz!
Öğretmen Şeyma
Öğretmen Şeyma AYT ERZURUM / YAKUTİYE
Ders Ücreti:
80₺
Beril Kübra Öz
Beril Kübra AYT SAMSUN / ATAKUM
Ders Ücreti:
100₺ - 120₺
İlk ders ücretsiz!
Ömer Sarıca
Ömer Sarıca AYT KOCAELİ / DİLOVASI
Ders Ücreti:
50₺
İlk ders ücretsiz!
ELİF HOCA
ELİF HOCA AYT İSTANBUL / ÜSKÜDAR
Ders Ücreti:
60₺ - 75₺
Dilan SENKÜR
Dilan SENKÜR AYT İZMİR / KARABAĞLAR
Ders Ücreti:
50₺ - 75₺
İlk ders ücretsiz!
Ece Su Kaytazcı
Ece Su Kaytazcı AYT AYDIN / NAZİLLİ
Ders Ücreti:
100₺ - 120₺
Loading...